آنچلوتی بازیکنان ناپولی را به اردوی اجباری برد/ مالک باشگاه به خواسته‌اش رسید

در سایت اتحادیه Mfe مطلب آنچلوتی بازیکنان ناپولی را به اردوی اجباری برد/ مالک باشگاه به خواسته‌اش رسید مشاهده می کنید
تصمیم مالک باشگاه ناپولی برای حضور بازیکنان این تیم در یک اردوی اجباری با تأخیری دو هفته‌ای به اجرا درآمد.
ممنون بابت بازدید از اتحادیه Mfe