استانداری مرجع اعلام بوی نامطبوعِ تهران است

در سایت اتحادیه Mfe مطلب استانداری مرجع اعلام بوی نامطبوعِ تهران است مشاهده می کنید

رئیس مرکز ارتباطات شهرداری تهران، گفت: مرجع اعلام بوی نامطبوع تهران، استانداری است.
ممنون بابت بازدید از اتحادیه Mfe