بزرگداشت «شهید میرزاکوچک‌جنگلی» در رشت برگزار شد

در سایت اتحادیه Mfe مطلب بزرگداشت «شهید میرزاکوچک‌جنگلی» در رشت برگزار شد مشاهده می کنید
مراسم بزرگداشت روحانی شهید میرزاکوچک جنگلی با موضوع تبیین مفاهیم نهضت جنگل در رشت برگزار شد.
ممنون بابت بازدید از اتحادیه Mfe