سلطان کوکائین دستگیر شد

در سایت اتحادیه Mfe مطلب سلطان کوکائین دستگیر شد مشاهده می کنید

مقامات دومینیکن از دستگیری سزار امیلیو پرالتا قاچاقچی مواد مخدر که به سلطان کوکائین شهرت دارد در کلمبیا خبر دادند.
ممنون بابت بازدید از اتحادیه Mfe