ریاضت: فرصت دعا در ماه رجب را برای دفع بلا غنیمت بشماریم

در سایت اتحادیه Mfe مطلب ریاضت: فرصت دعا در ماه رجب را برای دفع بلا غنیمت بشماریم مشاهده می کنید
حجت‌السلام ریاضت ضمن اشاره به تأثیر دعا در دفع بلا، از فرصت ماه رجب برای این امر یاد کرد.
ممنون بابت بازدید از اتحادیه Mfe