دولت هند خروج اتباع خود از ایران را متوقف کرد

در سایت اتحادیه Mfe مطلب دولت هند خروج اتباع خود از ایران را متوقف کرد مشاهده می کنید
دادگاه عالی هند روز پنجشنبه با تصمیم دولت هند برای توقف خروج بیش از ۸۰۰ تبعه هندی حاضر در ایران و به کارگیری سیاست انتظار موافقت کرد.
ممنون بابت بازدید از اتحادیه Mfe