حکیم خواستار پایان بحران سیاسی عراق شد

در سایت اتحادیه Mfe مطلب حکیم خواستار پایان بحران سیاسی عراق شد مشاهده می کنید
رهبر جریان حکمت ملی عراق در دیدار با رئیس پارلمان عراق، روند مبارزه با شیوع ویروس کرونا و تحولات اقتصادی و سیاسی عراق را بررسی کرد.
ممنون بابت بازدید از اتحادیه Mfe