مرگ 241 نفر و ابتلای 6470 به ویروس کرونا در 49 کشور آفریقایی

در سایت اتحادیه Mfe مطلب مرگ 241 نفر و ابتلای 6470 به ویروس کرونا در 49 کشور آفریقایی مشاهده می کنید
یک مرکز پیش‌گیری از بیماری‌های وابسته به اتحادیه آفریقا آمار جدیدی از مرگ‌ومیر ناشی از ویرس کرونا در بین کشورهای این اتحادیه منتشر کرد.
ممنون بابت بازدید از اتحادیه Mfe