نماد پدیده شاندیز در تابلوی نارنجی فرابورس درج شد

در سایت اتحادیه Mfe مطلب نماد پدیده شاندیز در تابلوی نارنجی فرابورس درج شد مشاهده می کنید
شرکت توسعه بین‌المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز در فهرست اوراق بهادار بازار پایه فرابورس ایران درج شد.
ممنون بابت بازدید از اتحادیه Mfe