مسابقات تیراندازی جام جهانی هندوستان و آذربایجان لغو شد

در سایت اتحادیه Mfe مطلب مسابقات تیراندازی جام جهانی هندوستان و آذربایجان لغو شد مشاهده می کنید
با اعلام فدراسیون جهانی تیراندازی مسابقات جام جهانی هندوستان و آذربایجان به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو شد.
ممنون بابت بازدید از اتحادیه Mfe