عراق|تماس تلفنی برهم صالح با سران مصر و ترکیه

در سایت اتحادیه Mfe مطلب عراق|تماس تلفنی برهم صالح با سران مصر و ترکیه مشاهده می کنید
منابع خبری از تماس تلفنی رئیس جمهوری عراق با همتایان مصری و ترکیه‌ای خود خبر دادند.
ممنون بابت بازدید از اتحادیه Mfe