شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی برای این 400 نیاز فناورانه چاره‌جویی کنید!

در سایت اتحادیه Mfe مطلب شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی برای این 400 نیاز فناورانه چاره‌جویی کنید! مشاهده می کنید
مرکز شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بیش از 400 نیاز فناورانه را در حوزه‌های مختلف ارائه کرده است تا شرکت‌های دانش‌بنیان برای آنها پاسخ‌های فناورانه بیابند.
ممنون بابت بازدید از اتحادیه Mfe