نصیرزاده از انتخابات فدراسیون ورزش‌های دانشگاهی انصراف داد

در سایت اتحادیه Mfe مطلب نصیرزاده از انتخابات فدراسیون ورزش‌های دانشگاهی انصراف داد مشاهده می کنید
یکی از نامزدهای ریاست فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی از حضو در انتخابات انصراف داد.
ممنون بابت بازدید از اتحادیه Mfe