صدای اعتراض نمایندگان به سکوت مجلس برابر دولت بلند شد

در سایت اتحادیه Mfe مطلب صدای اعتراض نمایندگان به سکوت مجلس برابر دولت بلند شد مشاهده می کنید

نشست علنی امروز مجلس ـ آن هم بعد از تعطیلی دو هفته‌ای پارلمان ـ در حالی تشکیل شد که نمایندگان با اعتراض به دستور و برنامه هفتگی، خواستار تشکیل جلساتی برای حل مشکلات اقتصادی شدند؛ واکنش رییس مجلس به این انتقادات، وعده برگزاری جلسه‌ای با وزیر صنعت معدن و تجارت بود.
ممنون بابت بازدید از اتحادیه Mfe