تاکید ماموریت حمایت قاطع به ادامه حضور نیروهای ناتو در افغانستان

در سایت اتحادیه Mfe مطلب تاکید ماموریت حمایت قاطع به ادامه حضور نیروهای ناتو در افغانستان مشاهده می کنید
ماموریت حمایت قاطع در افغانستان اعلام کرد که 10 هزار نظامی ناتو به ماموریت خود برای کمک به نیروهای امنیتی افغان ادامه می‌دهند.
ممنون بابت بازدید از اتحادیه Mfe